zondag 15 februari 2015

Kruiswegstatie van Johanneke van Nus.

Johanneke werkt op de Herenplaats een Atelier waar mensen met een beperking de
mogelijkheid krijgen om een opleiding te volgen tot het beroep van beeldend
kunstenaar,ik ben er trots op dat Johanneke bereid was om in onze kerk te
exposeren tot aan de Pasen.,zij kan beter schilderen dan ik fotograferen.


de gedichten erbij zijn van Teun Hoek.:

Intocht

Tranen tussen tomeloos juichen
 profetisch zien naast aardse blik
een vrijheidswens tot hoog<re waarde
Opoffring tot laatste snik. 

Laatste avondmaal

Een beker die het beeld verdraaide
zodat ,t verleden werd voltooid
en wat het lijden ons wil bieden
Als ,t Goddelijke zich ontplooit

Gebed

Alleen,alleen met Vader,
een samenspraak met kracht.
Die moddert door het lijden,
om ons in bloed volbracht. Dit was vandaag de tafelversiering die op alle tafeltjes terug kwam,toepasselijker voor
Johanneke kon haast niet. 

Verraad
Ons falen doet verraden
als ,t zicht op Hem verblindt
Hierdoor toch zegepralen
waar Liefde blij verbindt

Hogepriesters

Een kan toch beter sterven
dan dat een volk vergaat....
De hogepriester heeft gesproken
God zelf verricht de Daad.

Verloochening

In ,t driemaal scheepsrecht heeft geklonken
ik ken hem niet,ik zweer op God
Wij kleven vast in stille vrees en zorgen
Aan Zijn verzoening hangt ons lot.Bespotting
Geen schuld....toch wel bespotting.
Hoon,marteling,zoals voorzegd.
Pilatus heeft zich schoongewassen.
God zelf staat voor de mens te recht.


Johanneke gaf overal persoonlijk uitleg hoe en waarom zij het zo gemaakt heeft.zij deed over een
afbeelding ongeveer een maand,


Zie de mens.

Een doornenkroon,een koningsmantel,
een spel dat word gespeeld.......
rond macht die mensen graag bezitten
doch die vernielt en nimmer heelt. 

Geseling.

De geselslagen flitsen vlijmend
in ,t vlees dat Hij verkoren heeft
om aardse zonden te kastijden....
opdat de zondaar daardoor leeft.

Golgotha

Zo diep geworteld in de mensheid
val Hem fysiek de last te zwaar
Met Simon mogen wij meedragen
een brokje last....Hij maakt het waar.

Sterven

Alles is zwart,door dood omgeven
maar uit de Hemel straalt het Licht
dat door Zijn dood,ons zal omgeven
Gods toorn herwint het evenwicht.


het was gewoon heerlijk hoeveel warmte en enthousiasme er van Johanneke uitging. 

Open graf

Het leven proclameert de zegen
die door de dood verwonnen is.
De engel heeft de steen ontgrendeld,
het teken der Verrijzenis!

Johanneke,wat ben ik blij dat ik jou hebt mogen leren kennen z,on talentvolle vrouw die in onze kerk
durft te poseren ,geweldig wat heb je dit heel mooi gedaan
.met dank aan Galerie&Atelier Herenplaats

www.herenplaats.nl

Een reactie posten